Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się!

 
Realizowane projekty

Program Regionalny - Narodowa Polityka SpojnosciUnii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Mazowsze Serce Polski


Tytuł Projektu:
Innowacyjny MAZOWIECKI WKRĘT – Podniesienie konkurencyjności i rozwój firmy poprzez zakup innowacyjnych urządzeń”
Priorytet I "Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjalu Innowacyjnego i Przedsiebiorczosci na Mazowszu",
Działanie 1.5 "Rozwój Przedsiębiorczości" 

Nazwa Beneficjenta M.S. STEEL Klaudiusz Sobieski SP.J.
Numer Projektu RPMA.01.05.00-14-212/10-00

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 08.2011 - 10.2013Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoInnowacyjna Gospodarka Narodowa Polityka Spojnosci Bank Gospodarstwa Krajowego

"DOTACJE NA INNOWACJE"


Tytuł Projektu:
„Wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji wkręta samo wiercącego trudnozrywalnego z ulepszoną powłoką antykorozyjną"
Os Priorytetowa 4 " Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia",
Dzialanie 4.3 "Kredyt Technologiczny" 

Nazwa Beneficjenta M.S. STEEL Klaudiusz Sobieski SP.J.
Numer Projektu POIG.04.03.00-00-B74/12

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.06.2013 - 28.02.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Innowacyjna Gospodarka Narodowa Polityka Spojnosci Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

 


"DOTACJE NA INNOWACJE"
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ
 
Firma M.S. STEEL Klaudiusz Sobieski SP.J. pragnie poinformować, że realizuje  działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 o numerze:        
UDA- POIG.04.04.00-14-021/13-00
 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drutu i zasadniczo ulepszonych wyrobów na jej bazie”
 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Polityka Spojnosci
Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 


M.S. STEEL Magdalena Mejer-Nowakowska, Klaudiusz Sobieski Spółka cywilna pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:
"Wdrożenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firmą MS STEEL, a  jej partnerami biznesowymi”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w formie dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 (www.poig.gov.pl):
 
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Termin realizacji: 2013-2015
 
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-002/13-00

Program Regionalny - Narodowa Polityka Spojnosci Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Mazowsze Serce Polski

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ
 
Firma M.S. STEEL SP.J. pragnie poinformować, że współpracuje z Województwem Mazowieckiem oraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości osi priorytetowej I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 2007 – 2013 przy realizacji następującego projektu o numerze RPMA.01.05.00-14-376/13-00 :
„Podniesienie konkurencyjności firmy M.S Steel s.c poprzez  wprowadzenie innowacyjnej w skali świata technologii produkcji przeciągania drutu z zastosowaniem do produkcji wkrętów oraz zbrojeń betonowych”
 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z 
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOProgram Regionalny - Narodowa Polityka Spojnosci
Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ
 
Firma M.S. STEEL Klaudiusz Sobieski SP.J. pragnie poinformować, że realizuje  działanie 5.4 Zarządzanie wartością intelektualną ,poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej , w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 o numerze: UDA- POIG.05.04.01-14-134/13-00
 
„Wsparcie na uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej dla innowacyjnej technologii produkcji drutu stalowego ”
 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO


Program Regionalny - Narodowa Polityka Spojnosci
Unii Europejskiej-Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 "DOTACJE NA INNOWACJE"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ
 
Firma M.S. STEEL Klaudiusz Sobieski SP.J. pragnie poinformować, że realizuje  działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 o numerze: UDA- POIG.04.04.00-14-062/13-00
 
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji innowacyjnych elementów złącznych z nanopowłoką”
 
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
 
Program Regionalny Narodowa Polityka SpojnosciInnowacyjna Gospodarka Narodowa Polityka SpojnościMazowsze Serce Polski  MazowszeUnii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 
M.S. STEEL SP.J. | 09-410 Płock, BROCHOCINEK 13A | tel. +48 24 267 79 42 | email: biuro@mssteel.pl
Monitoring dla firm

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Zobacz szczegółowe informacje jak zarządzać plikami cookies przy użyciu swojej przeglądarki internetowej. Polityka plików cookies.

pliki cookies z tej strony.